Herning Teaters historie

Herning Teater blev stiftet i november måned 1964. Baggrunden var, at den eksisterende teaterforening i Herning ikke ønskede at fortsætte. Dels på grund af vanskelig økonomi og dels fordi den »gamle forening« ikke ønskede at indordne sig under den på det tidspunkt vedtagede Teaterlovs bestemmelser om, at medlemskab kunne tegnes af enhver person, der er tilmeldt et dansk folkeregister.

Man må forstå, at dengang var det således, at man skulle være medlem og kom »på venteliste«, hvis man havde lyst til at gå i teatret i en by som Herning.
Folketinget ønskede imidlertid adgang for alle, og den mulighed blev etableret i Herning af Teaterkredsen for Herning og Omegn.

Initiativet til foreningens etablering blev taget af daværende kaptajn K.O. Jensen, Flyvestation Karup. Han inviterede en række personer med tilknytning til den daværende teaterforening samt til undervisningsinstitutioner og Arbejdernes Fællesorganisation på dansk bøf og rødgrød i Officersmessen, Messe Nord.

Denne aften analyserede man den aktuelle situation og mulighederne for at komme i gang. Ikke alle var optimister, og det var ikke enstemmigt, at man efter midnat besluttede at afholde stiftende generalforsamling på Herning Højskole, at ansøge Ministeriet for kulturelle Anliggender om godkendelse som administrator af billetkøbsordninger og at forberede en forårssæson med 3 forestillinger i januar kvartal 1965, som alle skulle gennemføres på Flyvestation Karup’s teaterscene.

I november 1964 blev stiftende generalforsamling afholdt og bestyrelsen blev sammensat af:
Kaptajn K.O. Jensen (formand), rektor Erik Dreyer Jørgensen (næstformand), V. Balling (kasserer), Dahl Jensen samt Robert Pedersen.

De institutioner, der deltog i arbejdet, påtog sig på forhånd at købe 100 billetter, d.v.s. flyvestationen 100, gymnasiet 100, seminariet 100 og højskolen 100. Altså 400 pladser blev solgt på forhånd.

Hernings daværende borgmester, Jens Mathiasen, gav vel på den baggrund hurtigt mundtligt tilsagn om en kommunegaranti på kr. 10.000.
Begivenhederne tog fart.

Den første sæsons 3 forestillinger blev hurtigt solgt, hvilket svarede til et salg på 1875 billetter. Set i bakspejlet fantastisk, for hovedparten af tilskuerne skulle jo rejse til Kølvrå for at opleve teater. Og rejsen foregik pr. særtog, som ankom ca. 15 minutter før forestillingens begyndelse og med afgang ligeledes ca. 15 minutter efter at forestillingen var afsluttet. Disse togrejser gav anledning til mange diskussioner og gentagelse af gode historier. Det var – hævdes det – endda meget hyggeligt.

Befordring med tog blev videreført i flere sæsoner, og efterhånden udvidet til, at man mod forevisning af teaterbillet kunne rejse gratis tur-retur på de daværende jernbanestrækninger: Aulum-Herning, Brande-Herning, Skjern-Herning, Engesvang-Herning, Frederiks-Herning og derudover 14 rutebilruter. Ideen var, at uanset hvor man havde bopæl, skulle det være lige dyrt for borgerne i et stort midtjysk område at gå i teater.

I den følgende sæson lykkedes det at supplere med enkelte forestillinger på det da nyindviede Herning Seminarium på Brorsonsvej, ligesom Herning Hallen i Østergade blev anvendt til årets operettegæstespil.

Herning Gymnasiums indvielse og med den muligheden for at benytte gymnasiets teatersal til teaterforestillinger, gav Herning Teater mulighed for at afvikle alle forestillinger på gymnasiets scene.

Sidstnævnte – reelt en af Danmarks bedste scener – blev etableret ved et utraditionelt samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Herning Byråd; sidstnævnte repræsenteret af daværende Kulturudvalgsformand, landsretssagfører Harald Kampmann, der var en stor støtte for udvikling af kulturelle aktiviteter i 1960’erne.

Undervisningsministeriet ville betale for 60 kvm scene, så Herning kommune betalte de resterende ca. 90 kvm.
I de efterfølgende år investerede Herning Teater i udbygning af snoreloft, og Ringkjøbing amt finansierede en amfiteatralsk stoleopbygning til ca. 200 personer.

I 1968 ansatte den daværende Teaterkredsen for Herning & Omegn 8 skuespillere og teknikere. Dette ensemble startede officielt i Herning i august 1968, og det var den tidligere biografbygning i Jyllandsgade 2, der kom til at rumme Team Teatrets aktiviteter.

Teaterkredsen var administrator og økonomisk ansvarlig for dette teater i de første tre sæsoner. Inspireret af 1968-revolutionen ønskede skuespillerne imidlertid i 1971 kollektiv ledelse og kollektivt ansvar, hvorefter et andelsselskab, Team Teatret a.m.b.a., efterfølgende kørte produktionen videre.

I den tid teaterkredsen havde det økonomiske ansvar for Team Teatret, producerede Team Teatrets skuespillere bl.a. i samarbejde med Aalborg Teater en af de største danske succes’er, Peer Gynt.

Flere af de dengang i Herning bosatte skuespillere er siden flyttet til andre teatre, men fælles for næsten alle er, at de blev og nu er landskendte.

Herning Teater tog i 1969 initiativ til gennemførelse af børneteaterforestillinger på skoler i Herning, Ikast, Grove og Karup kommune. Efter en 10-årig periode med ca. 200 børnearrangementer pr. år blev virksomheden overtaget af bl.a. Herning kommunes skoleforvaltning.

Den store aktivitet gav mulighed for at Herning Teatret på anbefaling af teatermanden Benny G. Andersen og forfatterinden Ester Nagel kunne ansætte en ung mand, Morten Danckert, til at producere børneteater i Herning. Han fik bopæl og værksted i et rækkehus på Valdemarsvej.

Teatret blev kaldt ARTIBUS – det udviklede sig – men man rejste desværre »hjem til Ribe«. ARTIBUS er i dag et af Danmarks bedste børneteatre med hjemsted i København.

I mange år – og når der var mulighed derfor – har Herning Teater taget initiativ til gennemførelse af friluftsforestillinger i bl.a. Vestre Anlæg i Herning, i Mindeparken bag Fredens kirke og i Angligården i Birk Centerpark.

I mange år og indtil 1986 var det fornemste mål at medvirke til, at Herning fik moderne og større teaterfaciliteter for både forestillinger og publikum. Kraftig lobbyvirksomhed understøttet af daværende teaterchef Henrik Bering Liisberg, Det kgl. Teater, daværende operachef Francesco Cristofoli, Den jyske Opera samt daværende teaterchef Meir Feigenberg, Det danske Teater sikrede den rigtige scene i forhold til den arkitektbestemte ramme, der var vedtaget.