Abonnement hos Herning Teater

Vælg minimum 3 forestillinger blandt udbuddet af abonnementsforestillingerne herunder. Der er ingen begrænsning på, hvor mange forestillinger du derefter kan købe til abonnementspris. Læs mere her.

Det er let at blive abonnent

Abonnementsbestillingen kan ske fra modtagelsen af dette sæsonprogram. Løssalget til samtlige forestillinger begynder den 10. juni 2020 Abonnementsbestillingen kan derfor med fordel begynde inden denne dato. Ønsker opfyldes bedst, når vi modtager bestillingen inden den 8. juni 2020. Bestillinger modtaget efter denne dato vil naturligvis blive ekspederet med de til enhver tid bedste billetter.

Husk mobil og mail
Husk at anføre både mobiltelefon og mailadresse på samtlige abonnenter på tilmeldingsskemaet. Særtilbud, ændringer og aflysninger KAN ske med kort varsel. Vær derfor sikker på at få besked.
Husk at melde mobil- og mailadresseændring.

MCH Herning Kongrescenters billetkontor
Østergade 37, 7400 Herning,
Tlf. 9926 9999.

Billetkontoret har åbent mandag – fredag fra kl. 10 – 16.30 *. Desuden har billetkontoret åbent for løssalg på samtlige spilledage fra 1 time før forestillingsstart, når forestillingen spilles i MCH Herning Kongrescenter. Løssalg kan også finde sted via Ticketmaster på 70 15 65 65 eller www.ticketmaster.dk.

* I hele juli måned har MCH’s billetsalg åbent fra kl. 9 – 15.00.

Det er let at blive abonnent
Man skal blot vælge minimum 3 forestillinger blandt udbuddet af abonnementsforestillinger. Der er ingen begrænsning på, hvor mange forestillinger man derefter kan købe til abonnementspris. Udfyld tilmeldingsskemaet og send det til Herning Teater, Østergade 37, 7400 Herning. Herefter modtager du en bekræftelse, som samtidig er en faktura. Når vi har modtaget din indbetaling, sender vi billetterne.

Familieforestillingen ”Sigurd fortæller” kan indgå i abonnementet efter, at man har valgt 3 forestillinger. Såfremt du køber dit teaterabonnement sammen med familie, venner eller bekendte, og I ønsker at sidde sammen i teatret, skal skemaet udfyldes med navn, adresse og mail på samtlige abonnenter, og det totale antal billetter skal anføres på ét tilmeldingsskema. Den første abonnent vil herefter blive betragtet som kontaktperson og vil som sådan modtage en bekræftelse, der samtidig er en faktura. Når vi har modtaget den samlede indbetaling, sender vi billetterne. Vær opmærksom på at et abonnement er bindende. Det er således ikke muligt for Herning Teater at refundere beløbet for abonnementsbilletterne. Løssalgsbilletter ombyttes men refunderes ikke.

Uforudsete hændelser i løbet af sæsonen
I sæsonprogrammet er skuespillerne nævnt i overensstemmelse med de oplysninger, vi har modtaget i forbindelse med indgåelse af kontrakterne. Vi er dog nødt til at tage forbehold for eventuelle senere udskiftninger i rollerne på grund af sygdom eller andet, som vi ikke har indflydelse på. Hvis en forestilling fx pga. sygdom eller vejrlig bliver aflyst, informerer vi hurtigst muligt og forsøger i visse tilfælde at erstatte den aflyste forestilling med en anden. Vi gør opmærksom på, at Teaterforeningen ikke kan tilbyde erstatning, hvis vejrlig eller andre forhold forhindrer publikums rettidige fremmøde, eller hvis en aflysning ikke er nået frem.

Ungdoms- og pensionistrabat
Der ydes speciel abonnementsrabat på teaterabonnement til unge under 26 år og til folkepensionister. Rabatten udgør 25,00 kr. pr. forestilling. Rabatten vil være fratrukket billetprisen.

Ved løssalg ydes der en rabat til unge under 26 år på 60,00 kr. pr. billet ved de forestillinger, der er mærket med U.

Gratis billet
Som Herning Teaters abonnent vil du modtage 1 gratis billet. I slutningen af september vil alle abonnenter modtage en mail, hvoraf det fremgår blandt hvilke 3 forestillinger, man kan benytte den gratis billet. Sammen med de bestilte abonnementsbilletter modtager du den gratis billet, som efter nærmere anvisning fra Herning Teater kan ombyttes ved personlig henvendelse og efter princippet først til mølle på MCH Herning Kongrescenters billetkontor. Ved henvendelse skal man medbringe sit abonnementsbevis.

Gratis operaintroduktion
Som en del af et teaterabonnement kan man gratis deltage i en operaintroduktion. Lektor Aage Christiansen vil i et både underholdende og let forståeligt sprog give os det bedst mulige grundlag for en god operaoplevelse. Se hvilke forestillinger der er introduktion til i programmet.

Introduktionen foreqår i et nærmere angivet lokale i MCH Herning Kongrescenter kt. 18.30 før forestillingen.

Tilmelding er ikke nødvendigt .

Ombytningsservice
Skulle du blive forhindret i at overvære en af de købte forestillinger, kan du som abonnent frem til 8 dage før forestillingsdatoen få din billet ombyttet til en anden forestilling efter eget valg i Herning Teaters abonnementsforestillinger, dog inden for samme prisgruppe mod betaling af 20 kr. i billetgebyr pr. billet. Ombytning kan kun finde sted ved henvendelse til MCH Herning Kongrescenters billetkontor. Vær opmærksom på at et abonnement er bindende. Det er således ikke muligt for Herning Teater at refundere beløbet for abonnementsbilletterne. Løssalgsbilletter ombyttes men refunderes ikke.

Først til mølle
Jo før, du bestiller dit teaterabonnement, desto større chance er der for, at vi kan opfylde særlige ønsker. Bestillingerne ekspederes i den rækkefølge, de modtages.

Abonnementsfordele